KATANGA
KOLWEZI - ALBUM N7 DE GEORGES HAOT | KOLWEZI - Wasela - 1963 

slideshow image